Sjukdomspolicy

Denna sjukdomspolicy utgår från Smittskyddsinstitutets rekommendationer i broschyren Smitta mindre i förskolan (2006). 

Med utgångspunkt från den har vi fattat följande policy.

Vi vill att du som förälder ska kunna lita på, och har förtroende för vårt omdöme att ringa hem era barn när de är sjuka eller vi anser att de inte orkar med verksamheten på förskolan. Detta är av omtanke om det sjuka barnet, men också av hänsyn till andra barn och vuxna.

 

Sjukdomspolicy
Filnamn sjukdomspolicy.pdf
Datum 2022-06-20
Ladda ner Öppna