Ledning Nacka

 

Rektor på Bågen och Eknäs - Pernilla Wahlberg

Vice VD Unike förskolor AB och  Rektor på Eknäs
Pernilla Wahlberg
070-147 19 23
pernilla.wahlberg@unike.se

Rektor på Fyren och Pilen - Jenny Pettersson

Rektor på Fyren och Pilen
Jenny Pettersson
070 293 88 90
jenny.pettersson@unike.se

Rektor på Bågens förskola och Montessorihusets förskola

Rektor på Bågen och Tallbacken
Marianne Taxén
070-4773046
marianne.taxen@unike.se

Pedagogisk utvecklingsledare - Johanna Sjöberg

Pedagogisk utvecklingsledare
Johanna Sjöberg
johanna.sjoberg@unike.se