Ledning Nacka

 

Rektor på Bågen och Eknäs - Pernilla Wahlberg

Vice VD Unike förskolor AB och  Rektor på Eknäs
Pernilla Wahlberg
070-147 19 23
pernilla.wahlberg@unike.se

Rektor på Fyren och Pilen - Maria Emmervall

Rektor på Fyren och Pilen
Maria Emmervall
0723 064467
maria.emmervall@unike.se

Rektor på Bågens förskola och Montessorihusets förskola

Rektor på Bågen och Montessorihuset
Marianne Taxén
070-4773046
marianne.taxen@unike.se

Pedagogisk utvecklingsledare - Johanna Sjöberg

Pedagogisk utvecklingsledare
Johanna Sjöberg
johanna.sjoberg@unike.se