Välkommen till Skattkammaren, Unike förskolor Ab egna utbildningscentrum.

Här på Unikes utbildningscenter, Skattkammaren, kan pedagogerna delta i olika workshops och fördjupa sitt eget kunnande inom ämnen såsom teckning, målning, lera och digitalitet. Skattkammaren är just som ordet beskriver en plats full av skatter som bara väntar på att utforskas.

 

Här på Skattkammaren visar vi exempel på hur vi inom förskolan kan arbeta med estetik för att skapa miljöer som både är innehållsrika och lockar till utforskande samtidigt som de är harmoniska. Det visuella bruset behöver minskas för att skapa bättre möjligheter för barnen att kunna fokusera och utvecklas utifrån sina egna unika förutsättningar.

 

Vi letar och skapar material och miljöer som innehåller mycket okodat material. Vi använder oss av material från naturen i kombination med oväntade inslag och skapandematerial för att ge barnen förutsättningar att använda sin egen fantasi och uppfinningsrikedom. Återbruk och hållbar framtid är två ledord på Skattkammaren.

 

Vi arbetar transdisciplinärt och kombinerar olika ämnen för att ge barnen möjlighet att utforska och tänka friare utifrån sina egna intressen och lärstilar.

 

I den här miljön skapar vi olika typer av mötesplatser med en mängd olika uttryckssätt för att lära oss mer om hur vi kan skapa en demokratisk förskola med en tillåtande miljö för alla barn.

 

I och med våra ställningstaganden och vårt arbete utifrån Reggio Emilia-pedagogikens tankar kring att följa barnen, deras intressen och utveckling behöver vi erbjuda barnen variation både i aktiviteter, material och miljöer. Här kommer Skattkammaren in som en plats där vi kan komma samman och pröva våra idéer för att komma vidare i vår egen pedagogiska utveckling och på så sätt utveckla våra verksamheter.

 

Unike förskolor har en ateljerista, en IKT pedagog och två pedagogiska utvecklingsledare som arbetar med fortbildning av alla pedagoger. Vi handleder i pedagogiska frågor, arbetar hands on i arbetslagen, har workshops, hjälper till att skapa pedagogiska miljöer och håller i studiedagar.