Välkommen till Skattkammaren, Unike förskolor Ab egna utbildningscentrum.

Workshop på Skattkammaren 

 

Vi vill skapa en levande och inspirerande mötesplats för pedagoger där man med hjälp av lockande och utmanande material undersöker olika sätt att kommunicera och uttrycka sig med. 

 Förskolans demokratiuppdrag är Skattkammarens fokus, där vi vill inspirera till att pedagoger och barn utforskar, reflekterar och lär tillsammans. Verksamheten bygger på Unikes värden : trygghet, glädje, delaktighet och olikhet. 

SYFTE: Att med hjälp av variationsrikt, tillgängligt och lockande material skapa demokratiska mötesplatser för både barn och pedagoger. Att skapa utmanande mötesplatser som lockar till undersökning av fenomen och som sätter igång pedagogers självreflektioner. Att skapa en atmosfär av lekfullhet där estetiken och det delvis okodade materialet väcker frågor och nya tankar hos pedagogerna. 

MÅL: Att få ta del av och inspireras av en transdisciplinär miljö som erbjuder många estetiska uttryck samt att få prova nya material. Att pedagogerna får nya tankar om hur man kan utveckla sina egna lärmiljöer. 

 

Detta kan man arbeta med: 

 • Lera som ett taktilt skapandematerial utan färdiga formar 

 • Green screen 

 • Utforskande av optik, ljus och skuggor 

 • Utforskande i naturvetenskap med bland annat äggmikroskop och ljusbord 

 • Tecknande med en mängd olika pennor, kritor, kol och papper 

 • Målning med temperablock, flaskfärg och akvarell 

 • Stop motion 

 • Makey makey 

 • Naturmaterial både som naturvetenskapligt utforskande men även som bygg och konstruktionsmaterial 

 • Okodat material, både naturmaterial och sånt som inte betraktas som leksaker men som inbjuder till kreativitet 

 • Textil, metalltråd m.m. 

 • Tramsbotar 

 • Analog och digitalprogrammering 

 

 

 

Utöver detta finns det exempel på hur man kan arbeta med utformningen av den pedagogiska lärmiljön utifrån aspekter såsom: 

 • Estetik 

 • Minimering av det visuella bullret 

 • Ljussättning 

 • Färgsättning 

 • Ljudsättning 

 • Lockande, inbjudande mötesplatser 

 • Kreativitet 

 • Transdisciplinitet 

 • Tydlighet och struktur 

 • Mångfald 

 • Hundraspråklighet