Administration

Administrationen för Unike Förskolor finns intill Ektorps centrum. 
Där sköts lönearbete, ekonomi och fakturahantering bla. 

Charlotte Stenbeck - ekonomichef

Tel:  0707-426 426

E-post: ekonomi@unike.se

Monica Thunborg - administratör

Tel: 08 - 747 75 20

E-post: ck@unike.se 

Adress/Fakturaadress:
Unike Förskolor AB
Edinsvägen 14
131 45 Nacka