Varmt välkomna till Unike Förskolor

I Unike Förskolor ingår idag åtta förskolor i Nacka och Tyresö.

I Nacka har vi Bågen och Eknäs i Saltsjö-Boo och Pilen och Fyren i Saltsjöbaden.

I Tyresö har vi Paletten, Stenkulan och Trollsländan i Trollbäcken och Hästhagen i Tyresö strand.

Alla våra förskolor håller till i fristående lokaler med tillhörande gårdar där vi erbjuder en inspirerande och variationsrik pedagogisk lärmiljö både inne och ute.

Vi erbjuder en förskola i vår tid, en demokratisk mötesplats för hopp, kreativitet och en hållbar framtid!

Vår verksamhetsidé bygger bland annat på de värden vi inspirerats av från de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia där kreativitet, nyfikenhet och utforskande är viktiga grundförutsättningar. Våra pedagogiska ställningstaganden bygger på att människor föds kompetenta, intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Unike arbetar aktivt och målmedvetet för en trygg och säker förskola. Hos oss ska varje barn erbjudas att vistas i en barnsäker och giftreducerad miljö och serveras mat som är säker, näringsriktig och välsmakande.


Aktuellt

Information om Covid-19

På vår interna information och kommunikationsplattform Tyra lägger vi upp all infomation som gäller våra verksamheter i denna pandemi. 

Det är därför av störta vikt att ni som vårdnadshavare i våra verksamheter håller er uppdaterade på Tyra!

Aktuell information finns även att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.