Tyck till om oss

Vi på Unike Förskolor tycker det är värdefullt att Ni tycker till om oss, oavsett om det är klagomål, beröm eller förslag till förbättringar. Detta för att ständigt kunna utveckla och förbättra våra verksamheter. Självklart är vi öppna för diskussioner och synpunkter och kan ändra på vår verksamhete om bra argument framförs och efter en ordentlig förankringsprocess. 

På våra förskolor vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller pedagoger tas upp direkt med den det berör. Om du efter kontakt med pedagogen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med arbetslagsledaren eller rektor. Arbetslagsledaren eller rektor tar emot dina synpunkter/klagomål och ansvarar för att uppföljning görs. 

Om du trots detta inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med den kommun där din förskola ligger i.