Att vara medarbetare hos oss

Vill du bli en del av en Unike förskolor som bedriver verksamhet i Nacka, Tyresö och Vimmerby. 

Vi utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk. Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi utgår från barnens intressen, diskussioner kring begreppen lärande och kunskap är en del av vårt pedagogiska arbete. Det relationella lärandet är en grundpelare i vår kunskapssyn, barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang.

Vi ska ha pedagogiska miljöer som bidrar till barnens utveckling, den ska vara tydlig och inspirerande för barnen, vi arbetar även med flera olika digitala verktyg.

Vill du arbeta hos oss…

 • Du är legitimerad förskollärare eller utbildad barnskötare som känner ett stort intresse och engagemang för ditt arbete samt har en god ledarskapsförmåga.
 • Du har en förmåga att leda en barngrupp och som förskollärare även ett arbetslag samt tillsammans med erfarna och professionella kollegor vilja utveckla verksamheten vidare.
 • Du har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
 • Du ska vara initiativrik samt ha god social kompetens och en bra samarbetsförmåga.
 • Du ska ha en drivkraft, vilja och engagemang för ditt arbete.
 • Du är motiverande och vill arbeta på en förskola där vi har barnen i fokus.

Vi erbjuder våra medarbetare…

 • En tydlig och transparent organisation som ger möjlighet till delaktighet.
 • En organisation med närhet till ledning.
 • En arbetsmiljö som bygger på öppenhet, respekt och eget ansvar.
 • En pedagogisk utvecklingsledare som möter alla medarbetare i nätverk med fokus på barns lärande och pedagogisk dokumentation.
 • Ett nätverk mellan förskolorna men även ett nätverk inom Atvexa gruppen
 • Reflektion med arbetslaget
 • Nätverk, föreläsningar, HD utbildning och workshops
 • Unikes utbildningscentrum Skattkammaren
 • Kontakt/samtal med specialpedagog vid behov
 • Arbetsplatsträffar mellan kl.16.00-18.00
 • Fem utvecklingsdagar per år
 • Pedagogisk lunch och fritt kaffe, te och frukt
 • Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
 • Arbetskläder
 • Digitala arbetsverktyg som Tyra, Office 365, Teams mm
 • Eget kök på varje förskola

Om du är nyfiken på att få veta mer om oss så ring alt maila den rektor på den aktuella förskolan, se Kontakta oss.