Plan för synpunktshantering

Enligt Skollag 2010:800 kap 4 ”Kvalitet och inflytande” ska varje skolhuvudman systematiskt kvalitetssäkra och utveckla sin verksamhet bl. a. genom kontinuerlig planering och uppföljning. En del i kvalitetsarbetet är att åtgärda de brister som framkommer vid uppföljningar, men också de som visas genom framförda klagomål. För att huvudmannen systematiskt ska åtgärda brister som framkommer via klagomål ska det finnas en skriftlig rutin för hur klagomål tas emot och utreds (Skollag 2010:800 kap 4 § 8)

 

Synpunkt och klagomålshantering
Filnamn synpunkt-och-klagomalshantering.pdf
Datum 2022-06-20
Ladda ner Öppna