Plan för modersmål

I enlighet med skollagen ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

 

Plan för modersmål
Filnamn plan-for-modersmal.pdf
Datum 2021-11-01
Ladda ner Öppna