Bakgrund

Unike Förskolor AB grundades 1994 och bestod till en början av de två förskolorna Bågen och Eknäs i Saltsjö-Boo. Därefter utökades Unike med Pilen i Saltsjöbaden 1999. I dag har organisationen vuxit till tio förskolor då vi 2019 startade upp Fyrens förskola i Saltsjöbaden och i oktober 2020 tillkom de fyra förskolorna Paletten, Stenkulan, Trollsländan och Hästhagen i Tyresö som tidigare hette M3P Förskolor AB. Under 2022 tillkom förskolan Linnea i Vimmerby och Montessorihuset i Nacka.

Unike arbetar målmedvetet med:

  • att erbjuda en tydlig vision, verksamhetsidé och ställningstagandeutbildade.
  • att erbjuda utbildade, kompetenta och engagerade pedagoger.
  • att erbjuda en organisation och reflektionskultur som stödjer pedagogerna i sitt arbete.
  • att erbjuda en pedagogisk lärmiljö både inne och ute som stödjer barnen i deras utveckling och lärande.
  • att erbjuda barn, pedagoger och vårdnadshavare en verksamhet som aktivt arbetar för en hållbar framtid.

Unikes organisation består av VD, Vice VD, ekonomichef, administratör, rektorer, biträdande rektor, pedagogiska utvecklingsledare, ateljerista, IT/IKT pedagog samt vårt egna utbildningscentrum Skattkammaren

Unike har idag sammanlagt ca 840 barn och ca 180 medarbetare.

Unike Förskolor är en del av Atvexa gruppen.