Villkor för förskoleplats i Tyresö

Vistelsetid – förvärvsarbete/studier 

Barnets vistelsetid på förskolan baseras på vårdnadshavares arbetstid/ studietid samt resa till och från arbets-/ studieplatsen. För vårdnadshavare med schemalagd arbetstid beräknas en genomsnittlig veckoarbetstid. Barnet vistas alltså inte på förskolan då vårdnadshavare har semester.

Vistelsetid – arbetssökande 

Vistelsetiden ska ändras senast 30 dagar efter att vårdnadshavare blivit arbetssökande. Vistelsetiden förläggs utifrån vårdnadshavares behov och detta med en vistelsetid på högst 30 timmar per vecka. 

Vistelsetid – föräldralediga 

Vistelsetiden ska ändras senast 30 dagar efter syskonets födelse. Samråd kring förläggningen av vistelsetiden ska ske mellan vårdnadshavare och anordnare. Vistelsetiden är högst 24 timmar per vecka och föläggs måndag till torsdag 9.00-15.00. 

Vistelsetid vid kombination av föräldraledighet med förvärvsarbete/studier 

Vårdnadshavare som kombinerar förvärvsarbete/ studier med föräldraledighet kan välja att antingen basera vistelsetiden på föräldraledigheten (24 timmar per vecka) eller på grundregeln (arbetstid/ studietid samt resväg). Vistelsetiden ska ändras senast 30 dagar efter syskonets födelse. 

För att styrka behovet av vistelsetid ska intyg lämnas till anordnare, se nedan. Intygen ska sparas i två år eftersom efterkontroll kan komma att ske. 

Förvärvsarbete i kombination med föräldraledighet 

  • Arbetsgivarintyg, med uppgift om arbetstid. 
  • Egen företagare ska bifoga kopia på registreringsbevis och F-skattsedel. 

Studier i kombination med föräldraledighet 

  • Antagningsbevis måste lämnas innan kontrakt signeras. 
  • Registreringsbevis eller motsvarande ska lämnas när studierna påbörjas. 
  • Intyg ska lämnas där studieanordnaren intygar att studier bedrivs. 

Ändring av vistelsetid 

Ändring av vistelsetid görs på Tyra senast 14 dagar innan ändringen ska börja gälla. Om schemat på Tyra är låst behöver ni meddela pedagogerna på er avdelning att ni önskar göra en ändring. Vid ändring av vistelsetid från heltid till föräldraledighet och vice versa måste ni fylla i en blankett  "maxtaxa/fakturering" och lämna/maila förskolan.

Avgift 

Avgiften för vistelsetiden regleras i 2 intervaller: 

Upp till 24 timmar/ veckan

Från 25 timmar och mer/ veckan 

Avgift utöver maxtaxan 

Förskolan iakttar avgiftsfrihet enligt förordningen om maxtaxa (förordning 2001:160). Det innebär att inga regelbundna avgifter ”till exempel matsäck en gång i veckan, frukt etc.” ska förekomma. En enstaka avgift kan tillåtas i samband med utflykt förutsatt att det rör sig om en mindre kostnad. Samtycke av vårdnadshavare ändrar inte principen om avgiftsförbud. 

Information om förskolans öppettider 

Förskolan har öppet alla vardagar samt dag före röd dag 06.30-18.30 om föräldrar behöver pga. arbete och studier. 

Vid tillfälliga stängningar så som studiedagar och sommarstängning erbjuds annan omsorg vid behov. Detta ska meddelas i god till förskolan. 

Olycksfallsförsäkring 

Barn som är inskrivna i kommunala och auktoriserade fristående förskolor är olycksfallsförsäkrade av Tyresö Kommun.

Uppsägning av plats 

Uppsägningstiden är 30 dagar. Anmälan om uppsägning görs via E-tjänstportalen på https://www.tyreso.se/forskola--skola/forskolebarn/ansokan-om-plats-i-forskola.html 
Om barnet inte varit placerat hela månaden betalas avgift med en kalenderdagsdel per dag av månadsavgiften.