Ställ ditt barn i kö i Tyresö

Ansökan till våra förskolor ska göras via E-tjänstportalen på Tyresö kommun - Ställ ditt barn i kö

Har du frågor kring kö och intag maila eller ring respektive rektor.

Trollsländan & Paletten, kontakta Lisa Jakobsson, lisa.jakobsson@unike.se alt 070-293 66 69. 

Hästhagen och Stenkulan, kontakta Maria Ekelund, maria.ekelund@unike.se alt 073-029 56 22

Platserna fördelas efter anmälningsdatum inom varje åldersgrupp. Avsteg från reglerna kan göras om särskilda skäl finns.

Förtur ges enligt följande:

  1. Barn med behov av särskilt stöd enligt Skollagen 2 kap 9 §
  2. Syskon till redan placerade barn inom Unike Förskolor har förtur till den förskola där syskonet är placerat. Förtur medges i mån av plats.
  3. Barn som har haft placering hos Unike Förskolor men varit hemma tillsammans med yngre syskon, vid föräldraledighet.
  4. Barn som är placerade på någon av Unike Förskolor ges företrädesrätt vid byte.

 

Föräldravisning

Vi erbjuder er som söker förskoleplats att besöka oss för att få veta mera om vår verksamhet och en möjlighet att även få se vår verksamhet. På dessa visningar får du en rundtur i våra lokaler, träffa ledning och/eller pedagog. Du har möjlighet att ställa alla dina frågor och funderingar. Vi kommer grundligt gå igenom vår pedagogiska idé och inriktning. Vi informerar om vad ditt barn får hos oss och vad som förväntas av dig som förälder. Vi redogör för de verktyg vi använder såsom läroplan och appar, samt ger övrig praktisk information. Varmt välkomna att boka ert besök.