Ställ ditt barn i kö i Nacka

I Nacka Kommun är både kommunala och enskilda förskolor med i kommunens kösystem.
Ring Nacka Kommuns kontaktcenter på telefon: 08-718 80 00 för att få inloggningsuppgifter. 

Förskolevalet görs i tre steg. När du läst på om kundvalet och hittar de förskolor du vill välja via Jämföraren skaffar du en inloggning, loggar in på Nacka24 och gör ditt val. 

Länk till Nacka24:
http://www.nacka.se/web/barnomsorg_utb/forskola/ansokomplats/Sidor/default.aspx 

För att ha rätt till förskola i Nacka ska familjen vara folkbokförd i kommunen. Om ni är på väg att flytta till Nacka gör du en ansökan som du sedan kompletterar med en kopia på hyres/köpekontrakt eller annat dokument som stärker att ni är på väg att flytta till Nacka. Skicka kontraktet som PDF-fil till kundvalsgruppen@nacka.se eller skicka det med post till Nacka Kommun, Kundvalsgruppen, 131 81 Nacka. 

För att en placering hos oss ska kunna träda i kraft måste kommunen fått in en uppsägning på tidigare placering. 

För att läsa statistik, kundenkät eller jämföra våra förskolor med andra gå till: https://www.jamfor.nacka.se/forskola

Vid frågor om kö och intag på våra förskolor kontakta: 

Rektor på Bågen och Eknäs i Saltsjö-Boo
Pernilla Wahlberg
Tel: 070-147 19 23
E-post: pernilla.wahlberg@unike.se

Rektor på Pilen och Fyren i Saltsjöbaden
Maria Emmervall
Tel: 072-306 44 67
E-post: maria.emmervall@unike.se

Är ni intresserad av att få en bild av vår verksamhet så är du välkommen att delta på våra föräldravisningar. 

Ring respektive förskola för tider och bokning: 

Bågens Förskola
Tel  0728-56 36 20

Eknäs Förskola
Tel 0728-56 30 30

Pilens Förskola
Tel 072-717 71 31

Fyrens Förskola
Tel 072-317 74 67