Maten i våra förskolor

Förskolan har enastående möjligheter att på ett positiv och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Hem och familj har naturligtvis det grundläggande ansvaret för deras matvanor. Men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet har verksamheten också inflytande över barnens matvanor. 

Unikes vision är att förskolan lägger grunden för barnens lärande om bra mat och hur den påverkar kroppen för ett sunt och hållbart ätbeteende. Vi vill också ha konkurrenskraftiga kök där kunskap om mat för en hållbar framtid utgör själva motorn i verksamheten. 

Köken planerar sina matsedlar utifrån ”Bra måltider i förskolan” som är Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi använder oss av bra råvaror, till viss del ekologiskt och vi lagar all mat från grunden. 

På förskolan serverar vi frukost, lunch och mellanmål. Frukt serveras under dagen.

I samråd med vårdnadshavare serverar köken specialkost. Vid allergier lämnar man också Unikes allergiblankett ifylld tillsammans med ett läkarintyg till köken.

Mer information finns att läsa under flik; Riktlinjer/Våra policydokument