Försäkring och tillbudsanmälan

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn 1-18 år mantalsskrivna i kommunen och för dem som deltar i kommunens verksamheter.

Försäkringen gäller vid olycksfall och omfattar bland annat elever, barn och ungdomar samt andra grupper inom kommunens verksamheter. För barn och elever folkbokförda i kommunen gäller försäkringen dygnet runt - alltså även på fritiden- och i Sverige.

Vad gäller försäkringen för?

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).
Denna försäkring som kommunen tecknat gäller ej för sjukdom.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
  • Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) kontaktas för bekräftelse.
  • Sänd intyget i samband med skadeanmälan via e-post eller fax, se länk.
  • Efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan beställning av taxiresor göras.

Försäkringsbesked kan du hitta här:

http://www.sthlmregforsakring.se/

Skadeanmälan görs av målsman här:

http://www.sthlmregforsakring.se/undersidor/skador.html