Att vara vårdnadshavare hos oss

Unike Förskolor värdesätter ett nära samarbete med våra familjer. Hos oss ska alla barn och deras familjer känna sig varmt välkomna varje dag. Vi sätter ett stort värde på samtal, vid hämtning och lämning, där vi möts i en dialog omkring barnets vardag både på förskolan och i hemmet. Vi uppmuntrar alla våra familjer att besöka och uppleva barnens miljö/avdelning regelbundet. Ta er gärna tid att titta på dokumentation och pågående verksamhet på förskolan. Du får både uppleva saker tillsammans med ditt barn och kanske har du något som du kan tillföra till verksamheten. Vi värdesätter alla sådana möten. Vi vet att tiden på förskolan blir så mycket bättre när vi skapar förskolan tillsammans.

Blogg och portfolio digitalt direkt i din mobil eller dator.

Genom dokumentationen med foton och text i appen Tyra kan du som vårdnadshavare följa ditt barns dagar på förskolan tillsammans med sin grupp. I Tyra kommunicerar pedagogerna intressen, utforskande och lärande och samspelet i gruppen. Du kan förvänta dig att se bilder från projektarbetet, utflykter, lekar, miljöer, hur barnen arbetar i olika material osv. Varje avdelning berättar om sin verksamhet vid flera tillfällen varje vecka. Läs mer om Tyra här…

Informationsmöte - välkomstmöte

Vi har regelbundna informationsmöten för intresserade familjer där ni får information om verksamheten och får besöka förskolans miljöer. Här kan ni skapa er en första känsla för förskolan och ställa frågor som är viktiga inför ert val av förskola.

När ni har tackat ja till ett platserbjudande till någon av våra förskolor kommer ni att bli inbjudna till ett välkomstmöte på förskolan. Då beskriver vi vår förskola och pedagogiska arbetssätt lite mer fördjupat. Ni får även ta del av de dokument som verksamheten vilar på samt har möjlighet att ställa frågor och funderingar om den stundande inskolningen.

Utvecklingsamtal

Vid utvecklingssamtalet möts ansvariga pedagoger och vårdnadshavare i ett samtal om barnets trivsel, intressen, processer och lär strategier i den pedagogiska verksamheten. Samtalet är uppbyggt på dokumentation om barnet i form av bilder, texter och alster.  Alla familjer erbjuds samtal vid ett tillfälle per verksamhetsår. Samtalen kan även ske med en tätare frekvens om det skulle vara ett önskemål från vårdnadshavare eller pedagoger.

Föräldramöten

På föräldramötet får du ta del av övergripande frågor på förskolan men främst handlar föräldramötena om gruppens kooperativa processer dvs. vad som intresserar och fångar barngruppen. Här kommer pedagogerna visa på barnens gemensamma intressen och processer och hur de arbetar med materialet i miljön tillsammans. Under föräldramötet kommer ni vårdnadshavare ibland att erbjudas att prova olika aktiviteter som barnen jobbar med i projektet eller berika projektet för barnen i workshops och lämna spår till barnens verksamhet.

Samverkansmöte

På våra förskolor har varje avdelning en/två representanter i förskolans samvekansgrupp. Samverkansmötet har ett kommunikativt syfte som ska uppmuntra till delaktighet. Vid ca två tillfällen per verksamhetsår träffas samverkansgruppen tillsammans med rektor och pedagogrepresentanter. Mötena har olika teman som berör pedagogiken eller andra frågor som är intressanta ur ett föräldraperspektiv eller samhällsperspektiv.

Övrig samverkan med vårdnadshavare

Traditioner är viktiga och vi värnar om våra tillfällen där vi får bjuda in våra familjer till förskolan. Exempel på sådana traditioner är lucia, sommarfester, projektavslutningar, gårdsfixarkvällar och vernissager.