Välkommen till Linnea Förskola

Välkommen till Förskolan Linnéa!

Här får barnen chans till skapande, lek och lärande i en kreativ miljö både ute och inne. Förskolan Linnéa öppnade dörrarna för de första barnen i augusti 2008. Vi har idag fyra åldersindelade avdelningar.

Verksamheten drivs inom givna ramar, där vi följer Skollagen, Förskolans läroplan, Barnkonventionen och Vimmerby kommuns mål och riktlinjer.