Välkommen till Stenkulans förskola

På Stenkulan fylls dagarna av glädje och lustfyllt lärande.

Vi har en varierad miljö både inomhus och utomhus där leken har en central plats. Vårt förhållningssätt, miljö och material uppmuntrar till lek och kreativitet. Leken är viktig för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.

Vi undersöker vår omvärld tillsammans genom ett projekterande arbetssätt där vi tar tillvara barnens intressen.

Vår styrka är vårt förhållningssätt gentemot andra och varandra där öppenhet, delaktighet och gemenskap genomsyrar utbildningen.

Stenkulans förskola ligger i Trollbäcken, har tre avdelningar och en stor gård som är delad i två.