Välkommen till Palettens Förskola

 

På Paletten fylls dagarna av nyfikenhet, trygghet och samhörighet.

Vi har inbjudande miljöer både inomhus och utomhus där vi skapar mötesplatser för olikhet där barnen möts, leker och lär tillsammans.

Vår styrka är projekterande arbetssätt där barnen ges möjlighet att under en längre tid sätt sig i relation till något och fördjupa sig. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld.

Barnen ska ges möjlighet att uppleva, gestalta och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Palettens förskola ligger i Trollbäcken, har fem avdelningar och två stora gårdar.