Välkommen till Hästhagens förskola

 

På Hästhagen fylls dagarna av skapandeglädje och lekfullhet.

Vi har miljöer både inomhus och utomhus som skapar möten och meningsfulla utmaningar för barn och pedagoger att leka och lära tillsammans.

Vi undersöker vår omvärld tillsammans genom ett projekterande arbetssätt där både det kollektiva och det enskilda lärandet står i fokus.

Vår styrka är det pedagogiska arbetet med hållbar framtid. Barnen ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin natur, miljö och samhälle.

Vår kock serverar en varierad och ekologisk kost som lagas från grunden.

Förskolan Hästhagen ligger i Tyresö Strand, har åtta avdelningar och en utemiljö som är indelad i fem gårdar.