Välkommen till Tallbackens förskola

Vi är en förskola centralt belägen på Mensättravägen i Saltsjö-Boo.  Förskolan består av 4 avdelningar med sammanlagt ca 85 barn. 

Lokalerna är ljusa och välkomnande med plats för utforskande, lek och lärande.  

Vi har en stor fin gård med ett tillhörande kuperat skogsparti.  

Förskolan har en kock som lagar maten från grunden och ni möts av pedagoger med engagemang. 

Vi arbetar med åldersindelade barngrupper med ungefär två åldersspann i varje grupp. 
Detta möjliggör att barnen erbjuds material och utmaningar utifrån ålder och utvecklingsnivå. 
Under sin tid hos oss kommer barnen att byta avdelning med växande ålder.  

Kom gärna och besök oss så berättar vi mera. 

Varmt välkomna!