Välkommen till Eknäs förskola

 

På EKNÄS FÖRSKOLA lägger vi grunden till ett livslångt lärande genom trygghet, gemenskap och glädje. Eknäs Förskola ligger i nära anslutning till Tollare naturreservat.
Förskolan består av fyra avdelningar med sammanlagt ca 72 barn. 

Eknäs arbetar med åldersindelade grupper med två åldersspann i varje grupp.
Detta möjliggör att barnen erbjuds material och utmaningar utifrån ålder och utvecklingsnivå.
Under sin tid på Eknäs kommer barnen att byta avdelning med växande ålder.