Välkommen till Bågens Förskola

 

BÅGENS FÖRSKOLA, ett självklart val där vi tillsammans gör vardagen unik!
Vi lägger stor vikt vid barnens delaktighet och inflytande, här är alla lika viktiga.
På Bågens förskola är varje barn unikt och vi ser olikheter i vardagen som en tillgång.
Här samarbetar vi och känner arbetsglädje, det ger oss bra stunder tillsammans!

Bågens Förskola ligger i ett villaområde i Saltsjö-Boo.
Förskolan består av fem 5 avdelningar med sammanlagt ca 89 barn.

Bågen arbetar med åldersindelade grupper med två åldersspann i varje grupp.
Detta möjliggör att barnen erbjuds material och utmaningar utifrån ålder och utvecklingsnivå.
Under sin tid på Bågen kommer barnen att byta avdelning med växande ålder.