Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling regleras i både diskrimineringslagen och skollagen. Förskolorna upprättar varje år en plan. Planen är en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och det systematiska kvalitetsarbetet inom området. 

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022
Filnamn plan-mot-diskriminering-och-krankande-behandling-2022.pdf
Datum 2022-10-31
Ladda ner Öppna