Plan för barn i behov av särskilt stöd

I enlighet med skollagen ska barn som av fysiska, psykiska eller av andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. 

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

 

Plan för barn i behov av särskilt stöd (1)
Filnamn plan-for-barn-i-behov-av-sarskilt-stod-1.pdf
Datum 2022-10-31
Ladda ner Öppna