Plan för övergång förskola-skola

All utbildning syftar till att på bästa sätt bidra till att barn tillägnar sig kunskaper och värden för sin egen skull men även för samhällets bästa. Riktlinjerna är tänkta att bidra till det livslånga lärandet genom att säkerställa en väl fungerande övergång för barnen mellan förskolan och skolans verksamheter. I enlighet med läroplanen för förskolan ska vi sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

 

Plan för övergång förskola-skola
Filnamn plan-for-overgang-forskola-skola.pdf
Datum 2022-06-20
Ladda ner Öppna