Fotopolicy

I förskoleverksamheten finns ett önskemål från vårdnadshavare att få fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar. 
Förskolan och förskolans gård är ingen allmän plats och i våra verksamheter följer vi GDPR och dataskyddsförorningen.  
Med utgångspunkt från detta har vi fattat följande policy. 

 

Fotopolicy
Filnamn fotopolicy.pdf
Datum 2022-06-20
Ladda ner Öppna