Bra mat i förskola

Livsmedelsverket har tagit fram nationella rekommendationer på uppdrag av regeringen. 

Unike Förskolor följer dess råd som vägledning och stöd och hur man kan arbeta med bra matvanor i förskolan.

riktlinjer-for-maltider-i-forskolan
Filnamn riktlinjer-for-maltider-i-forskolan.pdf
Datum 2022-06-20
Ladda ner Öppna