Bra mat i förskola

Livsmedelsverket har tagit fram nationella rekommendationer på uppdrag av regeringen. 

Unike Förskolor följer dess råd som vägledning och stöd och hur man kan arbeta med bra matvanor i förskolan.

Bra mat i förskola
Filnamn bra-mat-i-forskola.pdf
Datum 2021-11-01
Ladda ner Öppna