Policy

Våra policydokument är riktlinjer för Unike Förskolors handlande, syftning och inriktning. 

Policys skiljer sig mot lagtexter då en lagtext kan förbjuda och förhindra ett visst beteende eller en viss handling medan en policy endast vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat resultat.