KLAGOMÅLSHANTERING 

På Unike Förskolor ser vi det som värdefullt att få in synpunkter oavsett om de är klagomål, beröm eller förslag till förbättringar, detta för att vi är mån om att ha hög kvalité på vår verksamhet. 

  1. Vänd dig i första hand till ditt barns pedagoger eller avdelningens arbetslagsledare, om behov finns boka en tid för samtal. 

  2. I andra hand kontakta du förskolans rektor via telefon/e-post, om behov finns boka en tid för samtal.

  3. Om du som vårdnadshavare ser allvarliga brister i verksamheten kan du lämna in ett skriftligt klagomål till förskolans rektor som vidtag åtgärder samt informerar vidare till VD/Skolchef. 

  4. Om du trots detta inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du göra ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Du hittar den som fil att ladda ner nedanför texten. Den ifyllda blanketten skickas via e-post till VD/Skolchef;
    helena.rooth@unike.se eller med vanlig post till;

Huvudmannen för Unike Förskolor AB 
Edinsvägen 14 
131 45 Nacka 
Märk kuvertet med ”Klagomålshantering” 

Alla klagomål utreds, dokumenteras och följs upp. Inom 10 arbetsdagar skall huvudmannen ge svar på klagomålet. Ibland kan klagomålet vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken om fördröjningen. 

 

Klagomålsblankett
Ladda ner