Visselblåsarfunktion (för anställda och andra intressenter)

Sedan den 17 december 2021 gäller en ny visselblåsarlag (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen gäller vid rapportering i arbetsrelaterade sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Med ett arbetsrelaterat sammanhang menas en persons nuvarande eller tidigare arbete i privat eller offentlig verksamhet, och där personen har fått information om missförhållanden.

Hur gör du en anmälan?

Rapporterar anonymt via att klicka på denna länk (du skickas vidare till Visselblåsarfunktionen hos vårt ägarbolag Atvexa).

 

 Visselblåsare - Atvexa