Aktuell föräldraenkät Trollsländans förskola

Genom att klicka på länken nedan ser du årets resultat av kundenkäten för Trollsländans förskola.
Detta resultat är en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Trollsländan - Aktuell föräldraenkät