Aktuell föräldraenkät Stenkulans förskola

Genom att klicka på länken nedan ser du årets resultat av kundenkäten för Stenkulans förskola.
Detta resultat är en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Stenkulan - Aktuell föräldraenkät