Aktuell föräldraenkät Palettens förskola

Genom att klicka på länken nedan ser du årets resultat av kundenkäten för Palettens förskola.
Detta resultat är en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Paletten - Aktuell föräldraenkät