Aktuell föräldraenkät Hästhagens förskola

Genom att klicka på länken nedan ser du årets resultat av kundenkäten för Hästhagens förskola.
Detta resultat är en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Hästhagen - Aktuell föräldraenkät