Välkommen till Pilens förskola

 

På PILENS FÖRSKOLA tar vi avstamp i barnens intressen och utformar verksamheten och miljön därefter. Vi söker och fångar lek och glädje varje dag. Vi är ett glatt, entusiastiskt och nyfiket gäng pedagoger som tror på att framtiden skapas här och nu. Våra lokaler är öppna och inbjudande och vår gård är fantastisk och erbjuder många olika typer av utmaningar. 

Pilens Förskola ligger vid Igelboda station i Saltsjöbaden.
Förskolan består av 5 avdelningar med sammanlagt ca 95 barn. 

Pilen arbetar med åldersindelade grupper med en till två åldersspann i varje grupp.
Detta möjliggör att barnen erbjuds material och utmaningar utifrån ålder och utvecklingsnivå.
Under sin tid på Pilen kommer barnen att byta avdelning med växande ålder.