Välkommen till Fyrens förskola

 

På förskolan Fyren lägger vi grunden för ett livslångt lärande där utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Här arbetar vi utifrån en filosofi där vi tror på människan som individ med rätt till alla olikheter. För oss är lyssnandet viktigt när alla ska kunna göra sin röst hörd. För oss på Fyren är utforskandet, nyfikenheten och lusten att lära grunden i vår utbildning tillsammans med barnen.

Varje dag ska vara den bästa för våra barn. Därför ser vi vikten av att vi vuxna inom förskolan har förmågan att förmedla glädje och trygghet. På Fyren vill vi att barnen när de lämnar vår förskola ska vara väl rustade med framtidstro, empati och veta värdet av att man lyckas tillsammans. Det är i förskolan vi lägger grunden för den vuxna människan.

Här på Fyren tror vi på barns egna förmågor och drivkraft och arbetar med åldersindelade grupper. Något som möjliggör att barnen erbjuds variationsrikt pedagogiskt material och utmaningar utifrån just deras förutsättningar. Under sin tid på Fyren kommer barnen att byta avdelning med växande ålder. På Fyrens förskola lagas all mat från grunden på bra råvaror med ekologiska inslag Förskolan Fyren ingår i Unike Förskolor som hela tiden arbetar för att förbättra samtliga förskolors miljöer genom att arbeta mot en hållbar framtid.

Fyrens Förskola ligger i ett bostadsrättsområde på Ljuskärrsberget i Saltsjöbaden. Förskolan består idag av 4 avdelningar med sammanlagt ca 55-65 barn.