Välkommen till Eknäs förskola

 

På EKNÄS FÖRSKOLA lägger vi grunden till ett livslångt lärande genom trygghet, gemenskap och glädje. Vårt motto är ”fötterna på jorden och klackarna i taket” där vår ambition är att varje dag skapa de bästa förutsättningar för varje barn.

Eknäs Förskola ligger i nära anslutning till Tollare naturreservat.
Förskolan består av 4 avdelningar med sammanlagt ca 72 barn. 

Eknäs arbetar med åldersindelade grupper med två åldersspann i varje grupp.
Detta möjliggör att barnen erbjuds material och utmaningar utifrån ålder och utvecklingsnivå.
Under sin tid på Eknäs kommer barnen att byta avdelning med växande ålder.